E-BUDŻET

Funkcjonalność dzięki której możliwe jest szybkie i sprawne opracowanie budżetu dla danej firmy. Dzięki intuicyjnemu narzędziu Klient samodzielnie może tworzyć budżety i je na bieżąco monitorować.

Budżet można zaplanować w sposób:

  • Wielowymiarowy - uwzględniając np. podziały na segmenty rynku, regiony geograficzne czy grupy asortymentowe, zestawiając je np. z kosztami ujętymi według miejsc powstania, rodzajów czy procesów,
  • Wielookresowy.

To Klient decyduje o swoim budżecie, a system umożliwia jego bieżące monitorowanie.

 Aby poznać więcej funkcji naszej Platformy B2B-is skontaktuj się z nami!

Back to top