INWESTYCJE ZAGRANICZNE

W dzisiejszych czasach nie wystarczy pozyskiwać i gromadzić funduszy – trzeba je jeszcze umieć dobrze ulokować i wykorzystać. Chcielibyśmy zatem przedstawić kilka możliwości, które otwierają zupełnie nowe perspektywy dla zagranicznych inwestorów. Proponujemy Państwu możliwość zapoznania się z dynamicznie rozwijającymi się rynkami gospodarczymi krajów afrykańskich – takich jak Mozambik czy Angola, a także z atrakcyjnym, gruzińskim rynkiem z rejonu azjatyckiego Zakaukazia.

 

KIERUNEK ⇒ AFRYKA

Inwestycje w krajach afrykańskich stały się ostatnio nowy trendem w rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Rząd Polski rozwija wsparcie dla firm w ramach inwestycji oraz handlu z państwami z Afryki. W ramach inicjatywy został wdrożony projekt Go Africa, który pozwala na zapoznanie się z krajami oraz uzyskanie kluczowych informacji dotyczących państw, w stosunku do których prowadzone są działania Ministerstwa Gospodarki i Spraw Zagranicznych. W chwili obecnej program objął już takie kraje jak: Algieria, Nigeria, Kenia, Angola, Mozambik i RPA.

Więcej na temat programu Go Africa znajdą Państwo pod adresem:
http://www.goafrica.gov.pl/

 

INWESTYCJE W ANGOLI

Angola to państwo w południowo – zachodniej Afryce, położone nad Oceanem Atlantyckim. Należy do Unii Afrykańskiej i sąsiaduje z takimi krajami jak Demokratyczna Republika Konga, Namibia, Kongo i Zambia. W przeszłości Angola była kolonią portugalską, a jej niewątpliwym atutem są znaczne zasoby surowców naturalnych, takich jak diamenty i ropa naftowa.

Dlaczego warto inwestować w Angoli?
Zgodnie z danym Międzynarodowego Funduszu Walutowego - Angola została uznana za najszybciej rozwijającą się gospodarkę świata w latach 2001-2010 (zgodnie z kryterium państwa o ludności powyżej 10 mln), a roczny poziom wzrostu gospodarczego tego kraju został oceniony na 11,1%. Bogate złoża surowców naturalnych, w tym ropy naftowej, wpływają na znaczne zwiększenie dynamiki wielu gałęzi gospodarczych kraju (Angola od 2006 r. jest członkiem OPEC, a produkcja ropy i jej przetworów jest odpowiedzialna za około 85% PKB). Miejscowa produkcja w wielu dziedzinach nie jest jednak w stanie zaspokoić zapotrzebowania lokalnego rynku, w związku z czym gospodarka tego kraju jest niezwykle chłonna i tym samym można uznać Angolę za atrakcyjny rynek pod względem odbioru i eksportu rozmaitych inwestycji.

Obecnie Angola jest jednym z bogatszych krajów w Afryce. Jego stolica, Luanda, uważana jest za jedno z najdroższych miast na świecie. Kapitały z Angoli płyną szerokim strumieniem do Europy, na razie głównie do Portugalii (przykładowo - największym akcjonariuszem banku Millenium, z około 20-sto proc. udziałem jest firma pochodząca z Angoli).

W latach 70-tych i 80-tych kwitła współpraca pomiędzy Polską a Angolą. Wielu członków dzisiejszej, portugalskiej elity studiowało wtedy w Polsce, a liczni polscy inżynierowie i lekarze pracowali w tym kraju. W związku z powyższym Polska cieszy się bardzo dobrą opinią w Angoli i warto ten kapitał wykorzystać.

Poszczególne kwoty podatku w tym kraju prezentują się w następujących sposób:
CIT (35%), PIT (17%), VAT (10%).

Kluczowe informacje dotyczące inwestowania w rejonie Angoli znajdą Państwo na wcześniej wspomnianej, rządowej stronie programu Go Africa, pod adresem:
http://www.goafrica.gov.pl/Angola/informacje_ogolne

Korzystając z naszego doświadczenia oraz aktywnego wsparcia w zakresie inwestycji w Angoli mogą Państwo rozpocząć działania na tym atrakcyjnym rynku. Zachęcamy zatem do kontaktu i tym samym uzyskania szczegółowych danych dotyczących możliwości inwestowania na terytorium Angoli!

 

INWESTYCJE W MOZAMBIKU

Proponujemy Państwu możliwość zainwestowania w jednym z najszybciej rozwijających się państw afrykańskich, które w chwili obecnej przeżywa prawdziwy boom gospodarczy. Mozambik, jako portugalskie terytorium zamorskie, oferuje atrakcyjne warunki inwestycji w wiele interesujących i dobrze rokujących sektorów gospodarczych.

Mozambik – państwo położone w południowo-wschodniej Afryce, częściowo u wybrzeży Oceanu Indyjskiego, którego linia brzegowa wynosi prawie 2500 km. Do 1975 roku portugalskie terytorium zamorskie, charakteryzujące się bliską odległością do Azji (w szczególności do Indii oraz na Bliski Wschód). W Mozambiku istnieją niezwykle bogate złoża mineralne – m.in. gazu, węgla kamiennego, marmuru, betonitu, boksytu, granitu oraz kamieni szlachetnych. Największą część dochodów tego państwa stanowią zasoby drzewa tropikalnego.

To jedno z najszybciej rozwijających się państw Afryki. W ostatnich latach Mozambik notuje wzrost PKB na poziomie 7-8%, a inflacja waha się w okolicach 10%. Prognozy ekonomistów na najbliższe lata są bardzo optymistyczne. Według nich wzrost nadal będzie się utrzymywać na poziomie około 8,4% w 2013 roku i 8% w roku 2014. Zgodnie z opinią Banku Światowego w 2025 roku Mozambik ma osiągnąć pozycję kraju rozwijającego się o średnim dochodzie (middle-incom country).

Megaprojects
‘Megaprojects’ stanowią coraz większą część gospodarki Mozambiku. Są to przedsięwzięcia zagranicznych inwestorów skupiające się głównie na eksploatacji surowców naturalnych - takich jak gaz ziemny, węgiel czy boksyt.

Dlaczego warto inwestować w Mozambiku?
Zanotowano, iż w Mozambiku najszybciej rozwijającym się sektorem jest budownictwo. Prognozy w zakresie tego sektora są bardzo optymistyczne – szacuje się, iż w najbliższych latach Mozambik stanie się jednym z największych placów budowy w Afryce. W państwie buduje się coraz więcej, a prowadzone inwestycje są wielomilionowe.

Ponadto rząd Mozambiku powziął decyzje o intensywnych pracach zakresie:

 • przebudowy infrastruktury komunikacyjnej kraju,
 • sektora drogowego i transportu,
 • sektora energetycznego,
 • sektora węglowego,
 • sektora finansowego.

Mając powyższe na uwadze coraz większa ilość amerykańskich i europejskich firm z branży finansowej otwiera w Mozambiku swoje oddziały!

IDEALNE MIEJSCE DO LOKOWANIA KAPITAŁU!

MOZAMBIK – ROZWÓJ NA WIELKĄ SKALĘ!

Poszczególne kwoty podatku w tym kraju prezentują się w następujących sposób:
CIT (32%), PIT (32%), VAT (17%).

Kluczowe informacje dotyczące inwestowania w rejonie Mozambiku znajdą Państwo na wcześniej wspomnianej, rządowej stronie programu Go Africa, pod adresem:
http://www.goafrica.gov.pl/Mozambik/Informacje_ogolne

Posiadamy wiedzę w zakresie inwestowania i prowadzenia biznesu w Mozambiku, którą z chęcią się z Państwem podzielimy i pomożemy budować nową jakość w zakresie inwestowania w opłacalne sektory na aktywnie rozwijającym się terytorium.
Zapraszamy do kontaktu!


KIERUNEK ⇒ AZJA

 

INWESTYCJE W GRUZJI

Gruzja – państwo w Azji, na Zakaukaziu, o obszarze 69,7 tys. km2, z dostępem do Morza Czarnego oraz Kaspijskiego, graniczące z Azerbejdżanem, Rosją, Armenią i Turcją.

Gruzja od lat 90-tych korzystając z aktywnego wsparcia Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego wprowadza liczne reformy celem ożywienia gospodarki i otwarcia możliwości dla potencjalnych inwestycji na terytorium swojego kraju.

Gruzja krajem kwitnących możliwości!

W 2007 roku Gruzja odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie 12%, natomiast w 2010 r. (tuż po kryzysie gospodarczym) wynosił on 6,3 %.

 

Gospodarka gruzińska bazuje na takich gałęziach przemysłu jak:

 • Turystyka (stale notowany jest wzrost turystów odwiedzających Gruzję oraz zwiększanie jego turystycznej atrakcyjności),

 • Rolnictwo (Gruzja należy do Światowej Organizacji Handlu; w 2010 r. ten sektor stanowił 8,4% PKB kraju),

 • Infrastruktura transportowa (kraj aspiruje do stania się pomostem pomiędzy Azją a Europą, w związku z tym inwestycje w tej dziedzinie są konieczne),

 • Infrastruktura energetyczna (Gruzja eksportuje energię elektryczną m.in. do Turcji, Rosji, Armenii i Azerbejdżanu i planuje się zwiększenie przedmiotowego eksportu; kraj inwestuje także w tzw. „zielone technologie”),

 • Infrastruktura w zakresie dystrybucji ropy i gazu (kraj pełni rolę korytarza tranzytowego w przedmiotowym zakresie; przedsięwzięto inwestycję w trzy rurociągi do przesyłania gazu i ropy naftowej z centralnej Azji do Europy Zachodniej o wartości 5 bln USD);

 • Finanse i ubezpieczenia (wprowadzono wiele reform, dzięki którym sektor finansowo ubezpieczeniowy stał się jednym z najdynamiczniej rozwijających się w kraju [zagraniczne banki zlokalizowane na terenie Gruzji stanowią 77,4% wszystkich banków funkcjonujących w tym kraju]),

 • Transport i logistyka (notuje bardzo szybki rozwój, a w 2010 r. aż 35% zagranicznych inwestycji dotyczyła właśnie tego sektora),

 • IT i komunikacja (sektor ten notuje dynamiczny wzrost – aktualnie w Gruzji 69% ludności posiada telefon, a zapotrzebowanie na usługi Internetu stale rośnie),

 • Energia (w Gruzji rozpoczęły się inwestycje w tzw. „zielone technologie”, wskutek czego kraj ten wymaga wsparcia w tej dziedzinie od krajów lepiej rozwiniętych),

 • Produkcja (wraz z wprowadzeniem Wolnych Stref Przemysłowych stworzono warunki do inwestowania w takie sektory jak farmacja, metalurgia, budownictwo czy motoryzacja),

 • Nieruchomości (w dalszym ciągu popyt przewyższa podaż, a ceny nieruchomości na gruzińskim rynku pozostają atrakcyjne dla zewnętrznych inwestorów).

 

Jak zarejestrować firmę w Gruzji?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych inwestorów znacznie uproszczono procedury związane z rejestracją podmiotów gospodarczych. Rejestracja działalności zajmuje zaledwie jeden dzień i wszystko można załatwić poprzez Urząd Kontroli Podatkowej. Zasady są jasne, a procedury klarowne dla początkujących na gruzińskim rynku przedsiębiorców. Wysokość kapitału zagranicznego pozostaje w gestii założycieli, ponieważ nie istnieją co do tego żadne obostrzenia prawne. Formy prowadzonych podmiotów są w zasadzie analogiczne do rodzimych form w tym zakresie.

 

Dlaczego warto inwestować w Gruzji?

 • dynamiczny wzrost kraju,
 • strategiczne położenie,
 • liberalny system podatkowy,
 • niskie podatki oraz zachęty inwestycyjne (w tym: trzy wolnopodatkowe regulacje „Special Tax – Free Regimes”,
 • prawo przyjazne przedsiębiorcom,
 • prawo chroniące inwestorów,
 • liberalny kodeks pracy,
 • wykształcona siła robocza.

 

Więcej informacji na temat inwestowania w rynki gruzińskie znajdą Państwo pod adresem:
http://www.investingeorgia.org/?m=2

Oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji na terenie Gruzji. Sami, przeszliśmy już przez wszelkie procedury w tym zakresie i założyliśmy kilka podmiotów na tym obszarze. Sprawdziliśmy, że warto - zweryfikowaliśmy potencjalne korzyści oraz poznaliśmy ewentualne zagrożenia i z chęcią się tą wiedzą z Państwem podzielimy.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zamów ofertę dla Twojej firmy. Wypełnij krótki formularz

adres e-mail 
Nazwa firmy 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. bagjwlor Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Back to top