E-NARZĘDZIA

To szereg interaktywnych narzędzi dostępnych on-line, stworzonych z myślą o naszych Klientach. e-Narzędzia są efektem zbadania potrzeb naszych Klientów w analizowanym zakresie i stanowią integralną część Platformy B2B-is.

 

Umożliwiamy dostęp do takich narzędzi jak:

  • e-Faktura,
  • e-Zaliczka,
  • e-Raport Kasowy,
  • e-Delegacje,
  • e- Wniosek Urlopowy,
  • e-Szablony Kadrowe.

 

e-Faktura - dzięki tej funkcjonalności Klient może samodzielnie wystawiać faktury, tworzyć odpowiednie katalogi oraz zapisywać gotowe dokumenty w formacie pdf. Wystawione faktury mogą trafiać bezpośrednio przez Platformę do biura księgowego.

 

e-Zaliczka - umożliwia wprowadzanie, monitorowanie i akceptację wniosków o zaliczkę. System powiadomień informuje Klienta, iż na Platformie został złożony odpowiedni wniosek i może on go edytować lub zaakceptować, kończąc tym samym proces wnioskowania o zaliczkę.

 

e-Raport Kasowy - narzędzie to pozwala na wypełnianie raportów kasowych na koncie Klienta i przesyłanie ich za pośrednictwem Platformy do biura księgowego. Klient, dzięki tej funkcjonalności, może przeglądać wszystkie operacje kasowe i wprowadzać zmiany w ich zakresie. Zastosowanie modułu wyszukiwania umożliwia szybkie i sprawne korzystanie z narzędzia, a tym samym filtrowanie raportów pod określonym kątem.

 

e-Delegacje - to interaktywne formularze, dzięki którym można wypisać zarówno delegację krajową, jak i zagraniczną. Moduł opiera się na przygotowanych uprzednio szablonach, które umożliwiają szybkie i sprawne wypełnienie delegacji w oparciu o wprowadzone dane. Dodatkowo, są one archiwizowane, a narzędzie zawiera funkcję katalogowania i wyszukiwania.

 

e-Wniosek Urlopowy - umożliwia wypisywanie wniosków urlopowych on-line. Dzięki temu uprawnieni pracownicy mogą na Platformie wnioskować o urlop, a pracodawca może poddać wniosek procesowi akceptacji. Dodatkowo pracodawca posiada możliwość bieżącego monitorowania liczby dni dostępnego urlopu i możliwości jego wykorzystania.

 

e-Szablony Kadrowe - to moduł dzięki któremu możliwe jest tworzenie dokumentów kadrowych w oparciu o dane udostępniane w systemie. e-Szablony Kadrowe obejmują m.in. czynności związane ze stosunkiem pracy czy umowami zlecenie lub o dzieło.

 

 Aby poznać więcej funkcji naszej Platformy B2B-is skontaktuj się z nami!

 

Back to top